Voor specifieke uitleg over hoe de prijzen berekend wordt voor kinderopvang volgens IKG-norm, alsook ons algemeen reglement, kunt u meer informatie terugvinden op de website van Kind & Gezin.


 

Algemeen

’t lachbekje te Zedelgem is vlot bereikbaar via de Torhoutsesteenweg of centrum Zedelgem. Het is een opvang, volledig verbouwd naar de noden van de kleine kinderen. Alles is er splinternieuw aangekocht en de inrichting is er modern en kindvriendelijk. ’t Lachbekje wordt uitgebaat door een enthousiast team van dames: Heyman Iris en De Bruyne Nancy als verantwoordelijke alsook medeverantwoordelijke. Allen hebben wij de nodige ervaring. Nancy was voorheen zelfstandige onthaalouder en heeft een getuigschrift van verantwoordelijke in de kinderopvang. Iris heeft eveneens haar getuigschrift en veel ervaring!

Wij zijn allen in bezit van een blanco getuigschrift van goed gedrag en zeden. Er is ook een verzekering burgerlijke aansprakelijkheid (met uitbreiding voor medische kosten) afgesloten voor de opvang van de kinderen, alsook een brandverzekering en een brandpreventieverslag. Kind en gezin is in bezit van een doktersattest met een verklaring van een goede gezondheid van alle begeleiders.

De opvang gaat door in een gebouw van de basisschool de Glimlach. De opvang is voorzien van een speciaal ingerichte speelruimte voor de baby’s van 0–10 maanden, kindjes tussen 10-20 maanden en één voor peuters tussen 20–36 maanden. Daarnaast bevat de opvang ook nog aparte ingerichte slaapruimte per groep, een kindvriendelijke verzorgingsruimte, een volledig ingerichte keuken voor het bereiden van verse maaltijden, een veilig afgesloten tuin.

Uw kind staat centraal bij ’t Lachbekje. De dagindeling, de ruimte, het meubilair en het speelgoed zijn afgestemd op de behoeften van uw kind.

Het is ons streefdoel dat uw kind opgevangen wordt in een liefdevolle omgeving, warm en flexibel team van vaste begeleidsters, waar uw kind gezonde maaltijden krijgt, er voldoende geknuffeld, gespeeld en geslapen wordt volgens het tempo van uw kind. Uw kind krijgt de mogelijkheid om zich te ontplooien, te ontdekken en krijgt de ruimte om te experimenteren. Ons werk als begeleidster is een combinatie van verzorgen, vertroetelen, spelenderwijs aanleren van allerlei wetenswaardigheden en het aanbieden van educatief materiaal.

Dagelijks staan wij dus voor de volgende taken:

  • het spelen van pedagogisch verantwoorde spelletjes met de kinderen of begeleiden bij een spel: liedjes zingen, eenvoudige dansjes aanleren, psychomotorische bewegingsactiviteiten, schilderen, puzzelen, klimmen en klauteren, balspelletjes, verhaaltjes vertellen, enz…
  • het verzorgen van de kinderen en het stimuleren van de zindelijkheid vanaf een bepaalde leeftijd (met de nadruk op zelfredzaamheid en hygiëne)
  • het bereiden van aangepaste verse kindervoeding en het voeden van de kinderen of begeleiden bij het eten (met de nadruk op de gezondheid en de goede eet- en tafelmanieren)
  • het begeleiden van hun slaapmomenten (met de nadruk op de geborgenheid en het creëren van een rustige sfeer)
  • het aanmoedigen, stimuleren, troosten, vertroetelen, aanhalen, begeleiden van de kinderen in al hun bezigheden (met bewust te zijn van het verschil van de kinderen)

Doelstellingen

Het creëren van een leef- en ervaringswereld die enerzijds ruimte geeft aan de eigenheid van het kind en anderzijds aandacht heeft aan het samen spelen. Zoveel mogelijk gebeurd dat in samenwerking met de ouders, met als basis: wederzijds vertrouwen, openheid en respect voor elkaars mening. Het uitgangspunt is het bieden van een veilige, vertrouwde liefdevolle omgeving vertrekkende vanuit een positieve instelling. Dit geldt zowel voor kinderen als naar de ouders toe. De ingerichte speelruimtes bieden een warme en stimulerende leefwereld waar baby’s en peuters kunnen groeien, kruipen, lopen, spelen en ontdekken. Het biedt een aangename omgeving waar het kind zich volledig kan ontplooien. De ouders hebben op elk ogenblik vrije toegang tot de leefruimtes van de kinderen. Op een ongedwongen en speelse manier worden volgende doelstellingen nagestreefd:


Emotionele ontwikkeling

het nastreven van de psychische en fysieke veiligheid van de kinderen door middel van vb knuffelspeeltjes, vertroetelspelletjes en het troosten bij moeilijk afscheid…

Zelfredzaamheid

het benadrukken van het initiatief en de bewegingsvrijheid waardoor de kinderen hun zelfredzaamheid wordt bevorderd. Vb door peuters zichzelf te laten aan en uitkleden, hun speelgoed helpen opruimen en zelf met een washandje hun mondje te laten schoonvegen…

Sociale ontwikkeling

Het bevorderen van de omgang van de kinderen met elkaar en met volwassenen door middel van vb praten met de baby’s, peuters elkaar laten helpen met de schoentjes uit te doen, samen opruimen, samen een blokkentoren bouwen…

Creativiteit

De expressiemogelijkheden van elk kind individueel tot uiting laten komen door middel van vb peuters laten vingerverven, dansen op muziek, vrij tekenen of schilderen, experimenteren met boetseerklei…

Persoonlijkheidstraining

Elk kind in zijn eigenheid doen opgroeien en open bloeien met respect voor persoonlijk ritme en specifieke noden en behoeften door afwisseling tussen groepsspel en individuele activiteiten, rustige en actieve spelletjes…

Schoolrijpheid

Door de aanbieding van didactische materiaal krijgt elk kind een geschikte aanloop naar het eerste kleuterklasje door middel van vb sorteren op kleur of vorm, puzzels, voelzakjes, voorwerpen benoemen…

Dagindeling

De dagindeling van de baby’s wordt vooral in overleg met de ouders vast gesteld. De reden hiervoor is dat de baby’s hun eigen gewoonten hebben die vaak niet in een strak schema te passen zijn. Dat heeft tot gevolg dat er vb dient rekening te worden gehouden met hun eigen slaap- en voedingstijden (flesvoeding). Elk kind eet en slaapt volgens eigen behoefte. In de omgang met de baby’s zorgen wij ervoor dat elk kind naar eigen behoefte voldoende aandacht, verzorging en vertroeteling krijgt.
Bij peuters wordt er naast de nodige vertroeteling ook aandacht besteed aan de uitdieping van de verschillende vaardigheden. Hier wordt wel min of meer gewerkt met een vast dagritme, met vaste gewoonten en vaste regels. Deze vaste gewoonten en regels zijn belangrijk voor kinderen omdat dit hun een goed gevoel en veiligheid geeft. Ritme en regelmaat geven kinderen een houvast. Vaste dagelijkse activiteiten zijn: de zindelijkheidstraining, de maaltijden, het middagdutje, een dagelijkse activiteit, een tv momentje… Voor de activiteiten wordt gewerkt per thema vb fruit, herfst, sinterklaas, Valentijn, Moederdag …
Voorbeeld van een dagje in ’t Lachbekje
07.00-08.30 Verwelkoming van de kindjes, nuttigen van een ontbijt van thuis meegebracht.
08.30-09.00 Verzorging van alle kindjes, kindjes die moe zijn gaan een dutje doen. De peuters beginnen met zindelijkheidstraining.
09.00-10.00 Vrij spel!
10.00-10.15 De peuters drinken dan dagverse soep mmm .
10.15-11.15 Er wordt een verhaaltje voorgelezen,we maken tijd voor iets leuk samen. Een knutselwerkje, puzzelen, kleuren, dansen, zingen…
11.15 Iedereen krijgt honger van al dat spelen, dus alles opruimen en eten ook de baby’s worden klaargezet om te eten.
12.00-12.45 Verzorging van alle kindjes. Nieuwe vriendjes komen erbij en andere speelkameraadjes gaan al naar huis.De kindjes gaan slapen.
13.00-15.00 Als de peuters wakker zijn volgt opnieuw een zindelijkheidstraining.
15.00-16.00 De baby’s krijgen vers fruitpap terwijl de peuters een lekker vieruurtje krijgen zoals fruitsla, boterham, koek, papje…
16.00-18.30 Zo iedereen heeft weer zijn buikje vol. Nu weer vrij spel tot mama of papa hen komt ophalen. Tot de volgende keer.

Dagboekje

Naast het persoonlijke contact bij het brengen van het kind is er ook een persoonlijk dagboekje waarin zowel prietpraat als belangrijke zaken van de dag worden ingeschreven. Wij hebben onze eigen schriftjes die je kan kopen aan een klein prijsje in de opvang!!!
In dit boekje komen zeker dag per dag de praktische zaken aan bod zoals de voeding, het slapen en de ontlasting. Bij de allerkleinsten wordt daar door u thuis de laatste voeding in genoteerd. Evenals de slaaptijden. Ook via dit dagboekje wordt u op de hoogte gehouden van het voedingspatroon van uw kindje.
In dit persoonlijk dagboekje worden tijdig de sluitingsdagen vermeld. Gelieve ook eventuele veranderringen van de opvangdagen daarin mee te delen. Dit boekje zorgt later voor bijzondere herinneringen voor uw kindje.
Vanaf september 2012 is er een computer programma waardoor de ouders de dagelijkse bezigheden en opmerkingen via mail gaan ontvangen !Dit zal gekoppeld zijn aan een batchsysteem om binnen te komen in de opvang en de registratie per dag in de computer!

Veiligheid

Binnen de opvang is alles ingericht volgens de speelse behoeften van uw kind. Buitenhuis is de tuin veilig en kindvriendelijk afgesloten.
Alle speelgoed voldoet aan de normen van veiligheid en hygiëne. Er is veel speelgoed voorzien en aangepast aan de leeftijd van elk kind. Ook het spelmateriaal voor de tuin is veilig en hygiënisch waaronder vele fietsjes glijbanen en een zandbak. De kinderen staan altijd onder toezicht en worden nooit of te nimmer alleen in een ruimte gelaten.
Het kindermeubilair (zoals kinderbedjes, matrassen, park, babysittertjes, …) voldoen aan de Europese normen met betrekking tot professionele kinderzorg.
Na het tragische gebeuren van vrijdag 23 januari in Dendermonde, voelen we ons genoodzaakt om ook onze opvang te beveiligen. Daarom vragen we u om met ons mee te werken zodat alles vlot verloopt! Bij aankomst: aanbellen zodat wij kunnen zien wie aan de deur staat om vervolgens van binnenuit open kunnen doen. Bij afhalen van uw kindje door iemand anders dan de ouders: vragen wij jullie om dat vooraf in het dagboekje te noteren of ons telefonisch op de hoogte te brengen wie het kindje zal komen ophalen (naam, voornaam) Bij aankomst aan ’t Lachbekje naam en voornaam doorgeven aan de deur alsook naam en voornaam van het kindje die wordt opgehaald. Bij het brengen en afhalen van uw kind zal de kindcode van uw kindje in of uit gescand worden. Het begin van een nieuwe maand krijgt u het maandverslag van de maand vooraf met de uren dat uw kindje gescand werd, die dient u te tekenen voor gelezen en goedgekeurd en u krijgt daar telkens een dubbeltje van voor eventuele controle.
Elk kind is verzekerd in ‘t Lachbekje.

Voeding

Kind en gezin en wijzelf zijn van mening dat elke baby in verband met gevoeligheid voor bepaalde babyvoeding zijn /haar eigen flesje dient te behouden, daarom hebben wij besloten om geen flesvoeding te voorzien. De flesjes en het melkpoeder worden van thuis meegebracht. De bereiding van het flesje wordt op het moment zelf gedaan, dit om de versheid te garanderen. De flesjes worden thuis gevuld met de exacte hoeveelheid water, het melkpoeder wordt meegebracht in de daartoe voorziene verdelers. Ook is het mogelijk dat u als mama de afgekolfde borstvoeding meegeeft voor uw kindje. Woont of werkt u in de buurt dan is het prima als u zelf de borstvoeding komt geven. De maaltijden worden steeds met een grote verscheidenheid en dagverse producten klaargemaakt. Er wordt op een goede hygiëne gelet bij het bereiden van de voedingen.
Elke morgen om 10u dagverse soep!!!
Elke middag tussen 11.30-11.45 krijgt uw kindje een lekkere, gevarieerde en gezonde warme maaltijd aangeboden en dit aangepast aan de leeftijd en de voedingsnoden van uw kindje. Het menu wordt per dag opgemaakt en deze wordt meegedeeld in het heen en weer schriftje.
Na elke maaltijd wordt er water aangeboden. Er zijn ook regelmatig drinkmomentjes voorzien, dit aangepast aan de behoefte van elk kind.
Ook een vieruurtje ontbreekt niet, en wordt met de meeste zorg bereid. Tussen 15.00-15.30 is er een vers gemaakte fruitpap voor de baby’s. Na het fruitpapje krijgen zij water te drinken. De peutertjes krijgen tussen 15.30-16.00 een vieruurtje (vb fruitbordje, pudding, boterham, yoghurt,…) met daarbij een drankje (vb fruitsap, melk, chocomelk, appelsap,…)meestal water.
Sommige kinderen hebben een speciaal dieet nodig. Indien u speciale wensen hebt met betrekking tot de voeding van uw kind is het aan te raden dit op de inlichtingenfiche( die op de eerste opvangdag dient in te dienen) te vermelden of in het persoonlijk dagboekje.
Kinderen die vroeg naar de opvang (voor 08.15) komen kunnen er ontbijten. Het ontbijt dient zelf van thuis uit te worden meegebracht.

Verzorging

Luiers en andere verzorgingsproducten (zoals babyzalf, waslotion, zonnecrème,…) hoeven niet van thuis meegebracht te worden. Kindjes met allergieën brengen eventueel hun eigen producten van thuis mee. Als het kindje veelvuldig met bepaalde zalf dient ingesmeerd te worden vragen we die ook mee te brengen die leggen we dan ik het bakje van het kindje zelf vb bij regelmatige huiduitslag. In de huisapotheek zijn koortswerende middelen aanwezig (perdolan suppo’s) en middelen om de eerste verzorging toe te dienen. Uw kindje krijgt echter nooit medicatie zonder uw medeweten, u wordt daarvan telefonisch op de hoogte gebracht. Wij vragen wel de gebruikte koorstwerende suppo’s terug te bezorgen aan ’t Lachbekje.
Een ongelukje zit in een klein hoekje. Daarom dient u voor uw kind reservekledij mee te brengen. U kunt dit in een babytas met naam van uw kindje erop in de gang van de opvang hangen. Wanneer uw kindje gestart is met zindelijkheidstraining is het aan te raden steeds wat extra reserve slipjes mee te brengen voor de kleine ongelukjes.

Ziekte

Uit voorzorg en om de gezondheid van de andere kindjes niet in gevaar te brengen vragen wij u besmettelijke zieke kindjes thuis te houden. Wanneer u met uw kindje bij de dokter langs gaat weet hij u meestal wel te vertellen of het kindje al dan niet naar de opvang mag komen. Vergeet je doktersbriefje niet binnen te brengen ten laatste de eerste dag dat het kindje terug naar de opvang komt zo niet word het vaste tarief aangerekend!!!€16
U moet ons steeds voor 09.00 verwittigen dat uw kindje ziek is en hou ons dan ook op de hoogte voor hoelang het kindje afwezig zal zijn in de opvang .Na 09.00 word een vast tarief van €16 aangerekend per dag. Met andere woorden als we niets van u horen of we weten niet hoelang uw kindje afwezig zal zijn dan is het kindje onwettig afwezig waar natuurlijk ook €16 word aangerekend.
In onze eigen schriftjes moeten ouders gelezen en goedgekeurd tekenen als we na telefonisch contact als het kindje koorts heeft een koortswerend middel mogen toedienen!!!
Het kan natuurlijk zo zijn dat uw kindje in de loop van een opvangdag ziek wordt. Wanneer het kindje 38°C heeft of hoger, nemen we telefonisch contact met u op en dan bespreken we samen of uw kindje enig koortswerend middel mag worden toegediend. Het kan ook zijn dat uw kindje geen koorts heeft maar niet lekker in zijn vel zit omdat hij /zij bijvoorbeeld diaree heeft. Ook in dat geval nemen wij contact met u op alvorens iets van medicatie toe te dienen. Bij dringende gevallen wordt de toegewezen huisarts van uw kindje opgebeld en wordt u ook direct op de hoogte gebracht. Mocht het zijn dat uw kindje om één of andere reden medicatie nodig heeft, zijn wij altijd bereid deze toe te dienen. Gelieve wel steeds een briefje aan de dokter te vragen met de juiste dosering.
Indien uw kindje tijdens de opvang medicijnen moeten worden toegediend, gelieve dan duidelijk de naam van het medicijn te noteren en de hoeveelheid. Op heden mogen we geen enkele medicatie ook geen homeopathie of van welke aard ook toedienen zonder briefje van de dokter! Dus vergeet niet om een briefje mee te brengen van de dokter!!! Ook andere bijzonderheden of opmerkingen mogen daarin worden vermeld. Medicatie die enkel ’s morgens en ’s avonds moet worden gegeven dient thuis toegediend te worden.
We hebben ook onze eigen doktersattesten die door een arts werd ontworpen voor de opvang!!! Ze zijn altijd in voorraad aan de inkom!!!

Openingstijden

’t Lachbekje voorziet opvang van maandag tot en met vrijdag 07.00-18.30 !Het niet tijdig afhalen van uw kindje, dus na 18.30 kost u 5 euro per kwartier dat u later bent. Dit wordt dan verrekend d.m.v. een bijkomende boetefactuur de eerst volgende maand.
Bij het toekomen of afhalen word uw kindje gescand.
De vaste sluitingsdagen worden meegedeeld bij inschrijving of bij aanvang van een nieuw jaar, dat u in het dagboekje van uw kindje zal vinden. Dit zal gaan over wettelijke feestdagen en de daaraan verbonden brugdagen, het officiële bouwverlof (drie weken in juli-augustus) en twee weken met kerst en Nieuwjaar.
Verantwoordelijke contactpersoon De Bruyne Nancy gsm nr 0497/555.277 alleen bij noodgevallen!
Voor verlof van de kindjes buiten onze verlofdagen moeten die 30 kalenderdagen op voorhand aangevraagd worden via een formulier die ter beschikking is in de gang van de opvang!!!
Extra dag en verlof
5 Extra dagen/jaar die gebruikt kunnen worden voor afwezigheden zonder reden vb.ziek maar niet ziek genoeg om een dokter te bellen, een verlofdag die geen maand op voorhand is aangegeven enz Een extra dag moet vooraf doorgegeven worden en niet achteraf! Dus bel je voor 09u00 dat uw kindje voor een of andere reden niet komt vraag dan zelf om een extra dag in te vullen ook wanneer je verlof geen 30 dagen op voorhand is aangevraagd vraag dan zelf om een extra dag!!!
Wenst u een extra dag te gebruiken gelieve dat dan ook voor 09.00 aan ons te melden dat u een extra dag wenst te nemen(vraag er zelf om). Het is niet de bedoeling uw kindje thuis te houden of ziek te melden en dan achteraf( de eerste dag dat het kindje terug naar de opvang komt) en dan mede te delen dat de dagen die al voorbij zijn als extra dagen aan te geven dat kan niet.

Prijs van de opvang

Voorschoolse opvang of overgangsperiode i.k.g. norm

1.Berekening van de basisbijdrage:

onder basisbijdrage wordt verstaan, de bijdrage als deelname in de algemene opvangkosten, los van eventuele bijkomende betalingen voor specifieke opvangkosten.

Hoe wordt de basisbijdrage geregeld?

Het ministerieel besluit van 17 maart 2008 tot bepaling van de financiële bijdrage van de gezinnen voor de opvang van kinderen in kinderdagverblijven en diensten voor onthaalouders wordt toegepast. Dit ministerieel besluit ligt ter inzage bij de opvangvoorziening, en is te raadplegen op de website van Kind en Gezin: LINK De bepalingen rond het sociaal tarief en voor opvangmomenten die in dezelfde week allemaal korter zijn dan een uur, beide vermeld in dit ministerieel besluit, zijn evenwel nog niet van toepassing vanaf 16 februari 2009. Dit wordt later geregeld. Kind en Gezin zal de opvangvoorziening hierover informeren.

Welke gegevens moeten worden gebruikt en wanneer?

De berekening van de financiële bijdrage is gebaseerd op de gezamenlijke belastbare beroepsinkomsten van het gezin. De berekening van de bijdrage gebeurt op basis van de bewijsstukken die gelden op de eerste dag van de opvang van het kind (voor de eerste vaststelling van de bijdrage), op 1 juli van elk jaar (voor de jaarlijkse herberekening), op het moment van melding van een gevoelige inkomensdaling bij het gezin of van wijziging in de samenstelling van het gezin op het niveau van de ouders (zodat ook in de twee laatste gevallen een herberekening van de bijdrage mogelijk is). Bij een toename van het aantal kinderen ten laste wordt er een extra kinderkorting toegekend.
Het is de verantwoordelijkheid van het gezin om zelf een eventuele herberekening aan te vragen op basis van gedaald gezinsinkomen of gewijzigde gezinssamenstelling, en dit van zodra de wijziging zich voordoet. Kind en Gezin kan aan de gezinnen vragen om bewijsstukken voor te leggen die de basis vormen voor de berekening van de financiële bijdrage.

Hoe gebeurt de berekening?

De bijdrage wordt berekend door input van de inkomens- en gezinsgegevens in de berekeningsmodule op de website van Kind en Gezin. Het gezin doet dit zelf.

2.Wijze van facturen en betalingen inzake de basisbijdrage.

De gezinnen ontvangen een factuur met daarop de juiste basisbijdrage voor de opvang van de voorbije maand. Zij ontvangen maandelijks de factuur van een externe debiteurenbeheerder, in opdracht van Kind en Gezin.

3.Bijkomende bijdragen: facultatief, enkel indien toegepast door de voorziening.

Naast vernoemde basisbijdrage worden voor volgende specifieke opvangkosten bijkomende bijdragen aangerekend:
De luiers: kindjes die tot 2.5 dagen per week komen betalen 6 euro per maand.
Kindjes die van 2.5 tot 5 dagen per week komen betalen 12 euro per maand. Deze vergoeding wordt op het eind van elke maand ontvangen door de opvang. Deze bijdragen bedragen nooit meer dan de werkelijke gemaakte kosten door de opvangvoorziening.
Als het kind onverwacht niet naar de opvang komt en dit niet (tijdig genoeg) wordt meegedeeld aan de opvangvoorziening, of als het kind herhaaldelijk te laat afgehaald wordt, betalen de gezinnen een sanctionerende vergoeding van 16 euro.
Deze bijkomende bijdragen worden door de opvangvoorziening aangerekend, los van de facturatie voor de voornoemde basisbijdrage.

4.Fiscaal attest

Jaarlijks ontvangen de gezinnen voor kinderen die in de loop van het vorig kalenderjaar in de opvangvoorziening werden opgevangen, een fiscaal attest met vermelding van de betaalde basisbijdrage. Eventueel bijkomende bedragen vermeld in punt 3 staan hierop niet vermeld. De gezinnen ontvangen het attest van de externe debiteurenbeheerder, in opdracht van Kind en Gezin.

5.Gevolgen in geval van fout vanwege de gezinnen.

Wanneer het gezin valse verklaringen aflegt( d.w.z. bewust verkeerde gegevens, bewijsstukken gebruikt) met betrekking tot hun inkomen, of de gevraagde bewijsstukken niet( tijdig) voorlegt, wordt aan dat gezin de maximale basisbijdrage aangerekend, desgevallend met terugwerkende kracht. Deze maximale basisbijdrage wordt aangerekend tot een eventuele herberekening. De maximale basisbijdrage is de bijdrage als vermeld in artikel 9, lid 3 van het ministerieel besluit.
Wanneer het gezin de verschuldigde basisbijdragen regelmatig niet( tijdig) betaalt of geen gevolg geeft aan aanmaningen tot betaling, kan de opvangvoorziening de opvang van het kind van dat gezin stopzetten. In dat geval wordt een opzegperiode voorzien van twee maanden.

6.Gevolgen in geval de opvangvoorziening niet meer in het inkomensgerelateerd systeem zal werken.

Wanneer de opvangvoorziening niet meer zal werken volgens het inkomensgerelateerd systeem, brengt de opvangvoorziening de gezinnen hiervan onmiddellijk op de hoogte.
Wat in geval van stopzetting ikg
Dan zijn wij als kinderopvang genoodzaakt iedere ouder daarvan op de hoogte te stellen. Er zal dan een nieuwe vaste dagprijs( voor volle of halve dagen) medegedeeld worden. De prijzen zoals de volledig schoolgaande kinderen. Indien de ouders in dit geval toch de samenwerking willen stopzetten dan dienen ze wel nog rekening te houden met de opzegperiode van twee maanden.

7.Klachtenprocedure

Vragen, bemerkingen of problemen i.v.m. de werking, of specifiek i.v.m. het inkomensgerelateerd systeem, worden in eerste instantie besproken met de verantwoordelijke van de opvangvoorziening.
Indien dit niet leidt tot een bevredigende oplossing, kan wat betreft klachten of bemerkingen over de werking van het inkomensgerelateerd systeem contact opgenomen worden met de klachtendienst van Kind en Gezin, Hallepoortlaan 27, te 1060 Brussel, tel 02.5331414 fax 02/5341448 e-mail: klachtendienst@kindengezin.be
Voor blijvende vragen kan men zich wenden tot de Kind en Gezin- lijn, hetzij telefonisch op het nr 078 150100 hetzij schriftelijk per e-mail: info@kindengezin.be
De klachtendienst zal de klacht voor verdere behandeling opnemen. Concreet zal nagegaan worden of een correcte toepassing van de regelgeving i.v.m. het inkomensgerelateerd systeem werd toegepast. Nadat al de relevante gegevens zijn verzameld en onderzocht zal de klachtendienst een eindbevinding opmaken en deze meedelen aan de klager. Indien uit de behandeling blijkt dat de klacht gegrond is, zal de klachtendienst de voorziening vragen bij Kind en Gezin een passende rechtzetting door te voeren.
-Voor volledig schoolgaande kinderen:
De prijs van de opvang bedraagt 22 euro voor een volledige opvangdag. Voor een halve opvangdag ,minder dan 4 uur59 opvang en één maaltijd inbegrepen wordt 14 euro gerekend. De prijzen zijn inclusief voeding( met uitzondering van flesvoeding) drinken, tussendoortjes, fruit, luiers en verzorgingsproducten.
(kan per jaar aangepast worden volgens index aanpassing)
-Voor en naschoolse opvang voor max 2uur:
Voor kinderen die voor en na de schooluren opvang nodig hebben is er opvang voorzien aan 0.40 euro per beginnend kwartier.
Er word een supplement voor een vieruurtje aangerekend!!! €1,5

Facturatie:

Maandelijks wordt een factuur opgemaakt, deze dient betaald te worden uiterlijk tegen de 7de van de daarop volgende maand. Per dag dat u te laat betaald, wordt een boete aangerekend aan 5 euro per uitgestelde dag. Dit wordt dan eveneens verrekend d.m.v. een bijkomende boetefactuur de eerst volgende maand.
Bij inschrijving geeft u de vaste dagen van de week op wanneer uw kind van de opvang zal gebruik maken. Het is zo dat uw kind min. 2 volle of 3 halve dagen per week dient in te schrijven. Gelieve ook de opgegeven dagen na te leven. Zo is het dus niet mogelijk dat u plots mededeelt dat uw kind de week erop niet aanwezig zal zijn zonder geldige reden (met uitzondering van ziekte en voorleggen van een doktersattest of verlof van de ouders die één maand op voorhand schriftelijk werd vermeld aan één van de begeleidsters) Gebeurt dit wel, dan wordt het vaste tarief van €16 aangerekend. De opvang staat onder toezicht van Kind en Gezin, d.w.z. dat de prijs van de opvang fiscaal aftrekbaar is voor de ouders. Jaarlijks zult u van ons een wettelijk fiscaal attest krijgen.
Alle bedragen kunnen worden gestort op de rekening van ’t Lachbekje BE30 9793 3065 4211

Overeenkomsten

Wanneer u als ouder beslist gebruik te maken van de opvang wordt een overeenkomst opgemaakt. Daarin wordt vermeld: de gegevens van u en uw kind, de opvangperiode, de prijs van de opvang, het gelezen en goedgekeurd van het huishoudreglement en de ontvangen waarborg.
Bij inschrijving (tekenen van de overeenkomst) wordt een waarborg van 250 euro gevraagd op rekening BE19 9793 3065 4312. Dit is vooral om het gereserveerd plaatsje vrij te houden en er zeker van te zijn dat het plaatsje voor uw kind niet voor niets is vrij gehouden. Wanneer uw kind de opvang op een correcte manier verlaat en alle facturen betaalt zijn, krijgt u uiteraard de betaalde waarborg terug, als u de opzeg respecteert natuurlijk. Bij complicaties tijdens de zwangerschap of bevalling wordt de waarborg meteen terug betaald, mits voorleg van attest van de dokter.
Bij inschrijving krijgt u ook een inlichtingenfiche mee naar huis. Daarin worden de gegevens van het kind en de ouders vermeld, medische gegevens, voedingsgewoonten, slaaprituelen en eventuele andere bijzonderheden. Deze inlichtingenfiche brengt u mee op de eerste opvangdag van uw kindje.
Wanneer u de opvang wenst stop te zetten, gelieve dit twee maand op voorhand aan ons door te geven (verhuis, andere opvangmogelijkheid enz.) Dit geld ook andersom: wanneer wij beslissen om uw kind niet langer op te vangen, moeten wij u dit melden twee maand op voorhand. Wij doen dit enkel bij een geldige en dringende reden zoals bijvoorbeeld wanbetaling of dergelijke.
Wanneer uw kindje werd ingeschreven en dan toch niet naar de opvang komt word de waarborg ingehouden tenzij het kindje de vooropgestelde dagen toch nog twee maanden komt. Doktersattesten gedurende de opzegtermijn gelden niet! Ook verlof doorgeven voor je kindje in de vooropzeg gaat dat niet.
Vb. ingeschreven vanaf 1 maart en u wil vooropzeg doen dan start de opzeg 1 maart en niet 1 januari dus denk eraan anders krijgt u de waarborg ook niet terug!

Ontevredenheid

Wanneer u ontevreden bent over de manier waarop uw kind wordt opgevangen bij ’t Lachbekje dan kunt u hier terecht of bij de klachtendienst van Kind en Gezin (Hallepoortlaan 27 1060 Brussel tel. 02/5331211 of fax 02/5341382 ). U hoeft ook niet te aarzelen om klachten en mededelingen aan ons te melden. Praten is de boodschap!

Benodigdheden

- Een heen en weer schriftje om mijn herinneringen in te bewaren! (€7,5 boekje ’t Lachbekje)
- Eventueel een reserve fopspeen en of doekje(knuffel) om in mijn mandje te leggen!
- Mijn inlichtingenfiche
- Een zakje om aan de kapstok te hangen met eventueel reserve kledij.
- Een slaapzakje die in ’t Lachbekje in mijn bedje zal blijven liggen.
- Mijn flesjes met de juiste hoeveelheid water+verdeeldoosje met de melkpoeder!
- Foto van 6cm op 9cm om uw kindje een persoonlijke kapstok te geven.
Gelieve alles zoals flesjes, verdeeldoos,slaapzak, tutje en knuffel te naammerken aub!!!

Tot slot

In ’t Lachbekje heeft ieder kind het naar zijn zin,
het is een luxeverblijf all in.
Kinderen worden er goed gevoed,
en verzorgd met liefde in overvloed.
Voor uw schatjes van 0-6jaar,
Staat een gediplomeerd team dagelijks voor u klaar.
’t Lachbekje is open van zeven tot half zeven,
de kinderen beleven er de tijd van hun leven.
Kom zien en reserveer op tijd,
zo krijg je later geen spijt!!!!!

’t Lachbekjesteam
Nancy ,Iris

Home | Crèche | Team | Prijs & Regels | Foto´s | Contact